Legenda jménem Osvobozené divadlo

In CategoryLiterární kalendárium
ByAdministrátor

Osvobozené divadlo je nejvíce spojováno se třemi pány, a to Jiřím Voskovcem, Janem Werichem a Jaroslavem Ježkem. Proto možná bude překvapivá informace, že tuto legendární avantgardní scénu nezaložili tito tři výše zmínění, ale režisér Jiří Frejka. Frejka dal dohromady spolužáky z dramatického oddělení Pražské konzervatoře a soubor začal oficiálně hrát jako sekce hnutí Devětsil, a to přesně před devadesáti lety 8. února 1926. Roku 1927 se k souboru připojil režisér Jindřich Honzl a tentýž rok se také hrála první slavná hra Ves pocket revue (revue z kapsičky u vesty). Jiří Frejka po čase divadlo opustil, ale čtveřice Voskovec – Weriche – Ježek – Honzl se na dlouho stala základem nově vznikající české avangardní kultury.

Zpočátku bezstarostné a čistě humorné zaměření se postupně v závislosti na společenské situaci začalo měnit, a tak hry i písně stále více reagovaly na sílící vlnu nacismu v Evropě a v Československu vůbec. Odvaha iniciátorů byla veliká, nicméně roku 1938, kdy byla divadlu oficiálně odebrána koncese, se soubor rozpadl. Hlavní protagonisté odcestovali roku 1939 do USA. Po druhé světové válce se Voskovec s Werichem pokusili Osvobozené divadlo obnovit, ale doba už nebyla příliš příznivá. Jaroslav Ježek zemřel v USA roku 1942.

 

Leave a Reply